Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre hovorí, že prokurátor v trestnom konaní v rámci svojej pôsobnosti podľa paragrafu 17 odseku 2 písmena a) najmä „vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní.“ Výrok Milana Lučanského hodnotíme ako pravdivý.


Podobné ustanovenia sa nachádzajú aj v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku, kde § 230 ods. 1 hovorí, že, „dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.“

V zákone č. 490/2001 Z.z. o policajnom zbore, čl. 1, §3 sa nayše hovorí o tom, že "vyšetrovateľ je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi prokurátora a súdu.“  To potvrdzuje procesnú samostatnosť vyšetrovateľa, ako spomína aj Lučanský. 

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Prezident Policajného zboru na TA3

Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský bol hosťom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o stave Polície SR a dôvere verejnosti voči nej. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.