Projekt z českého Kolína, kde primátor Vít Rakušan s bezpečnostným projektom dosiahol vo svojom meste zmenu takú, že za dva roky im klesla kriminalita o 50 % a trestnoprávna o 75 %.

Ide o projekt Bezpečný Kolín spustený v roku 2013 zameraný na prevenciu kriminality. Podľa správy Ministerstva vnútra Českej republiky z mája 2018 sa vďaka projektu podarilo v Kolíne od roku 2014 znížiť kriminalitu o viac ako polovicu (56 %) a majetkovú trestnú činnosť dokonca o 70 %. Počas prvých dvoch rokov od začatia projektu kriminalita klesla o 53,5 % a  majetková trestná činnosť o približne 67 % (.pdf, s. 3). Napriek odchýlke vo výške majetkovej trestnej činnosti, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Podstatou projektu je rozdelenie mesta na päť okrskov, do ktorých sú následne pridelení konkrétni policajti, ktorí majú zodpovednosť za bezpečnostnú situáciu v pridelenom okrsku mesta. Súčasťou je aj Mapa kriminality, ktorá obsahuje údaje o trestných činoch, vďaka čomu sa policajtom podarilo na tieto oblasti viac zamerať, priblížiť sa miestnym obyvateľom, spoznať potencionálnych páchateľov a podarilo sa aj predchádzať niektorým trestným činom.

Podľa údajov (.pdf, s. 3) uvedených na webovej stránke Odboru prevencie kriminality, ktorý zriaďuje Ministerstvo vnútra Českej republiky, sa kriminalita počas prvých dvoch rokoch projektu (2013-2015) znížila z 1 881 trestných činov v roku 2013 na 873 trestných činov v roku 2015, čo predstavuje pokles o 53,5 %.

V roku 2013 bolo riešených 1 309 majetkových trestných činov, zatiaľ čo v roku 2015 počet prípadov klesol na 430, čo činí pokles o 67 %. Krádeže vlúpaním poklesli zo 418 prípadov v roku 2013 na 129 prípadov v roku 2015, čo je pokles o 69 %. Taktiež krádeže prosté klesli o 73,5 % z pôvodných 764 prípadov v roku 2013 na 202 prípadov v roku 2015.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Nitra: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 26. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Nitra. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3.