Podľa informácií Ústredia práce je pravdou, že nezamestnanosť v okrese Nitra (keďže miera nezamestnanosti sa meria podľa príslušných okresov, pozn.) poklesla zo spomínaných 5,22 % (december 2016) na súčasných 2,48 % (september 2018). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Nezamestnanosť v decembri roku 2016 bola vo výške 5,22 %. Následne, v prvých mesiacoch roka 2017 začal investor Jaguar Land Rover s väčším náborom pracovníkov. Medziročný pokles nezamestnanosti v rokoch 2016 a 2017 dosiahol 2,32 % a v septembri 2018 sa nezamestnanosť pohybovala na úrovni 2,48 %. Od roku 2012, kedy bola nezamestnanosť 10,37 %, môžeme v okrese Nitra evidovať každoročnú klesajúcu tendenciu miery nezamestnanosti.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Nitra: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 26. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Nitra. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3.