Máme veľký problém s Drážovcami. Tam ten spoj namiesto toho aby bol efektívnejší a rýchlejší, že by prišiel do centra toho mesta, tak má teraz polhodinovú akokeby motanicu v priemyselnom parku …

Autobusová linka, o ktorej Marek Hattas hovorí je linka číslo 4 na trase Kmeťova - Dražovce a späť. Ak ide linka č. 4 z Dražoviec smerom do centra, zastavuje na šiestich nasledovných zastávkach v Priemyselnom parku: Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, Priemyselný park V, Priemyselný park IV a Priemyselný park VII. Podľa informácií dostupných na portáli imhd.sk, linka č. 4 strávi obchádzaním zastávok v Priemyselnom parku 7 minút. Z mapky siete liniek autobusov MHD v Nitre je zjavné, že linka č. 4 urobí zachádzku až na koniec Priemyselného parku, otočí sa a vráti sa naspäť na hlavnú trasu. Cesta do centra z prvej zastávky linky č. 4 trvá aj so zastávkami v priemyselnom parku 25 minút. Ak Hattasov výrok interpretujeme tak, že pod polhodinou mal na mysli celkovú dĺžku jazdy do centra a nie obchádzku v priemyselnom parku, hodnotíme výrok - aj napriek odchýlke - ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v

Iné

Nitra: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 26. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Nitra. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3.