Momentálne je tam (mestská časť Klokočina, pozn.) naplánovaná cyklotrasa, ktorá je ale stopnutá.

Výrok sa týka projektu Cyklotrasa KLOKOČINA-BORINA-HOLLÉHO UL.-AS Nitra. Podľa popisuje je cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, "zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb
" (.pdf). Hoci prvé verejné obstarávanie v roku 2017 bolo zrušené, v ďalšom roku prebehlo nové a stavebné práce sa spustili začiatkom októbra 2018. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Zdržanie prác spôsobilo opakovanie verejného obstarávania, ktoré bolo prvýkrát zrušené. "Dôvodom bolo zistenie, že verejné obstarávanie neobsahuje všetky položky
stavebných prác, ktore vyplývali z projektových dokumentácií k
cyklotrasam. Riadiaci orgán mal názor, že pri audite EÚ by tieto práce
mohli byť označené ako neoprávnené a neboli by mestu preplatené,
" povedal pre portál Nitralive prednosta mesta Igor Kršiak. Stavebné práce pre oneskorenie začali až v októbri 2018.

Celkový rozpočet projektu bol naplánovaný na 532 299,84 €, pričom 95 % výdavkov
(505 684,85 €) je pokrytých z nenávratného finančného príspevku, na
ktorý v októbri 2017 mesto uzavrelo zmluvu Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (.pdf, s. 5).

Výrok bol spomenutý v

Iné

Nitra: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 26. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Nitra. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3.