Pred tromi rokmi, bola tu snaha vytvoriť nájomné mestské byty, ale skončilo to tak, že neskončili v rukách mladých ľudí, ale v rukách dodávateľa.(…) Bolo to 30.12.2015, kedy sa prepísali byty, 25 z 32 sa prepísalo na dodávateľa stavby, nikto nikdy nezvolal dozornú radu, žiadny poslanec o tom nevedel.

Mestský bytový podnik mesta Banská Bystrica, BPM s.r.o., odkúpil v roku 2013 od mesta bývalú administratívnu budovu SAV na adrese Severná 5 s cieľom vytvorenia nových nájomných bytov pre mladé rodiny. V roku 2015 však dokončené byty odpredal kvôli nerentabilite investície (.pdf, s. 10). Z dostupných informácií však nevieme overiť či k takému kroku došlo bez zvolania dozornej rady a vedomia poslancov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Číslo bytov, ktoré uvádza Kašper zhruba sedí. Malo sa jednať o 30 bytov a dva nebytové priestory na prenájom (.pdf, s. 10.). Bytov teda bolo 30, respektíve 32. Vo výročnej správe BPM pre rok 2015 sa však uvádza, že byty boli predané všetky: "V decembri 2015 boli odpredané všetky byty a nebytové priestory zhotoviteľovi stavby a príjmom z predaja bol vysporiadaný úver a čiastočne záväzky zhotoviteľa."(.pdf, s. 10)
Pôvodná cena nájmu nových bytov sa podľa BBonline mala pohybovať okolo sumy 180 eur mesačne, čo je polovičná až tretinová cena v porovnaní s komerčnými cenami. Neskôr však portál Priekopnik poukázal na to, že niektoré byty sa predávajú za vysoké ceny a cez súkromné osoby. Môžeme teda predpokladať, že odpredaním bytov sa tieto nehnuteľnosti skutočne nedostali do rúk mladých ľudí, keďže ich cena pravdepodobne narástla. 
K predaju bytov došlo v decembri 2015, kedy bol Kašper jedným z 5 členov dozornej rady BPM (.pdf, s 3). V správe sa uvádza, že k rozhodnutiu došlo "so súhlasom jediného spoločníka (ktorým je mesto Banská Bystrica, pozn.)". Byty na Severnej sa však nespomínajú v žiadnej z ôsmich zápisníc zo stretnutí mestského zastupiteľstva v roku 2015.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Banská Bystrica: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 25. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Banská Bystrica. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.