Zmluva medzi spoločnosťou EEI a mestom Banská Bystrica v čl IV. s názvom Odplata za prevádzku parkovacích miest uvádza, že, nájomca, čiže EEI, má nárok na 35 % zo sumy ročného výberu parkovného. Pokiaľ by však tento podiel nedosiahol hodnotu 190 000 eur, nájomca má právo ponížiť najbližšie splatné nájomné o sumu predstavujúcu rozdiel sumy 190 000 eur a sumy ročnej odplaty, (35 % výberu parkovného) poníženej o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za daný rok.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Banská Bystrica: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 25. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Banská Bystrica. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.