Údaje z webovej stránky FinStat-u ukazujú, že sa spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. zo zisku v roku 2016 v celkovej sume 57 486 € dostala v roku 2017 do straty až -293 348 €. Pre veľkú odchýlku v tvrdení Hagyariho, hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Spoločnosť Prešov REAL s.r.o. je spoločnosťou s ručeným obmedzením so 100% majetkovou účasťou mesta Prešov. "Zaoberá sa správou a údržbou nebytových priestorov, bytov, parkovísk a ďalších nehnuteľností patriacich do majetku mesta Prešov. Nosnou činnosťou spoločnosti je jej zameranie na správu a údržbu objektov majetku mesta, ktoré má v správe."

Výrok bol spomenutý v

Iné

Prešov: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 23. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Prešov. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.