Špecifické informácie o plneniach nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI absentujú, preto výrok v tomto štádiu hodnotíme ako neoveriteľný.

Spoločnosť EEI vybudovala v Košiciach 676 parkovacích miest ich vyznačením na existujúcich spevnených plochách (.pdf, s.8). EEI ďalej informuje o 353 nových miestach, ktoré vznikli stavebnou činnosťou. Celkovo teda išlo o 1029 parkovacích miest.  Ako uvádza EEI vo svojom odpočte, viac parkovacích miest nebolo možné vybudovať najmä kvôli odporu miestnych obyvateľov proti výstavbe, vznikli rôzne petície. Podľa odpočtu EEI vzniklo len o 36 parkovacích miest menej, ako bolo schválených v stavebnom konaní. Spoločnosť EEI tvrdí, že splnila všetky dohodnuté záväzky a dodržiavala termíny práce.

Pred zverejnením odpočtu EEI boli zo strany mesta a obyvateľov okolo 200-300 nových vybudovaných parkovacích miest, aj priebežné informácie od samotnej spoločnosti potvrdzoval toto číslo. Priebežne sa objavovali sťažnosti aj na nesplnenie čiastkových limitov v konkrétnych lokalitách.
Absenciu "..špecifických informácií o plneniach mesta Košice a spoločnosti EEI prijatých pri plnení nájomnej zmluvy," konštatuje aj právna analýza Právnickej fakulty UPJŠ. Analýza skôr kritizuje neoprávnenosť a nezákonnosť uzavretia zmluvy ako takej.
Kritika zo strany mesta k nízkemu počtu parkovacích miest je dostupná len z obdobia pred zverejnením dpočtu EEI v septmbri 2017.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Košice: komunálne voľby

RTVS v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami pripravila sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov krajských miest. Séria diskusií bola zahájená 22. októbra s kandidátmi na primátora Košíc. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.