Z diskusie vyplýva, že Robert Fico použil tento údaj na vyjadrenie zmeny v počte a charaktere cestujúcich od zavedenia bezplatnej vlakovej prepravy pre študentov a seniorov. Podľa štatistických údajov ZSSK medzi rokmi 2014, kedy bola zavedená bezplatná preprava a rokom 2017 počet cestujúcich vo vlakoch ZSSK vzrástol o 53%. Železničná spoločnosť avšak o počte zakúpených miesteniek nevedie žiadnu štatistiku, čo potvrdila aj samotná spoločnosť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Výrok bol spomenutý v