…koľko má tabuľkový počet našich ozbrojených síl? 16 tisíc. Koľko máme obsadených? 12 tisíc. My máme na 75% naplnený početný stav slovenskej armády.

Milan Krajniak svojim výrokom chcel poukázať na nízky počet profesionálnych vojakov v ozbrojených silách. Zatiaľ, čo v roku 2006 bol plánovaný počet vojakov 19 500, z čoho reálne bolo obsadených 15 300, v roku 2017 tieto čísla klesli na 16 077 plánovaných a 12 180 reálne obsadených miest (údaje k 6. júlu 2017), z čoho vyplýva, že obsadených je reálne 75 % (.doc, s. 5). Na základe získaných údajov Ministerstva obrany Slovenskej republiky hodnotíme výrok ako pravdivý.

Podľa agentúry SITA malý počet vojakov spôsobuje nízky záujem o toto povolanie a tiež aj nízka kvalita uchádzačov, ktorá má za následok, že kritéria na vstup do armády v roku 2017 splnilo iba 31 % uchádzačov.

Výrok bol spomenutý v