…znižuje sa strata železníc. Ak tá strata bola povedzme v roku 2016 na úrovni okolo 5 miliónov eur, v roku 2017 bola na úrovni 4 milióny.

Podľa údajov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), spoločnosť vykazovala za rok 2016 stratu na úrovni 5,152 milióna eur (.pdf, s. 18), teda menšiu ako za predchádzajúce roky. Na základe údajov z marca 2018 hospodársky výsledok ZSSK by sa mal podľa predbežných a neauditovaných výsledkov za rok 2017 zlepšiť o 21,47 % v porovnaní s predošlým rokom, čo by predstavoval stratu na úrovni približne 4 miliónov eur. Výrok na základe najnovších dostupných avšak zatiaľ neauditovaných výsledkov hodnotíme ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v