Švédsko má tzv. “oranžovú obálku”, každý rok občan dostane informáciu, aký dôchodok bude mať a tam sa mu potom aj, alebo aký sa predpokladá,..

Eugen Jurzyca v tomto výroku hovorí, ako funguje informovanie občanov o dôchodku vo Švédsku. Raz ročne býva občanom Švédska odoslaná tzv. oranžová obálka, ktorá ich oboznamuje o výške dôchodku, respektíve jeho predpokladanej výške. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Od roku 1999 funguje vo Švédsku systém nazvaný Oranžová obálka, ktorého cieľom je poskytnúť občanom kvalitné informácie o získaných daňových právach. Oranžová obálka v sebe nesie informácie, ako napríklad stav dôchodkového účtu alebo výšku budúceho dôchodku. Taktiež zhrňuje informácie, ako dôchodkový systém funguje a upozorňuje občanov na dôležité skutočnosti týkajúce sa dôchodkových práv (.pdf, s. 20). Táto oranžová obálka je posielaná občanom raz ročne. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Kedy pôjdeme do dôchodku?

V relácii RTVS sa stretli zástupcovia dvoch opozicných a dvoch koalicných strán s rozdielnym názorom na problematiku zakotvenia dôchodkového stropu do Ústavy SR.