…ako sa menil počet ľudí, ktorí sa, nad 60 rokov dostávajú do nezamestnanosti, za ostatné dva roky a práveže ten počet rástol pomalšie než v roku 2016, 2015, 2014…

Výrok porovnáva počet osôb evidovaných na ÚPSVaR starších ako 60 rokov v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017. V decembri 2014 bolo na ÚPSVaR evidovaných 6019 osôb starších ako 60 rokov. (.zip, tab. 15) V decembri 2015 to bolo 7 532 občanov starších ako 60 rokov (.zip., tab. 15) a v decembri 2016 bolo evidovaných 7 857 občanov nad 60 rokov. (.zip, tab.15) Medzi rokmi 2014 a 2015 vzrástol počet evidovaných osôb starších ako 60 rokov o 1 513, čo predstavuje nárast o 25 % a medzi rokmi 2015 a 2016 vzrástol počet evidovaných osôb starších ako 60 rokov o 325, čo predstavuje nárast o 4 %. V decembri 2017 bolo na ÚPSVaR evidovaných 7 724 osôb starších ako 60 rokov. (.zip, tab. 15) V porovnaní s decembrom 2016 sa jedná o pokles o 133 osôb, čo predstavuje 1,7 %. Nakoľko počet evidovaných osôb starších ako 60 rokov rástol rýchlejšie medzi rokmi 2014, 2015, 2016 ako medzi rokmi 2016 a 2017, kedy bol dokonca zaznamenaný pokles v počte evidovaných, výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Kedy pôjdeme do dôchodku?

V relácii RTVS sa stretli zástupcovia dvoch opozicných a dvoch koalicných strán s rozdielnym názorom na problematiku zakotvenia dôchodkového stropu do Ústavy SR.