…minulý rok sa začal predĺžovať ten vek odchodu do dôchodku, v roku 2017, o 76 dní, tento rok o 63.

Opatrenie č. 269/2016 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. septembra 2016 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 predĺžilo vek odchodu do dôchodku z hranice 62 rokov na 62 rokov a 76 dní. K ďalšiemu zvyšovaniu došlo aj od 1. januára 2018, kedy sa dôchodkový vek posunul na 62 rokov a 139 dní, teda sa zvýšil presne o 63 dní, ako to tvrdí aj Jurzyca. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Kedy pôjdeme do dôchodku?

V relácii RTVS sa stretli zástupcovia dvoch opozicných a dvoch koalicných strán s rozdielnym názorom na problematiku zakotvenia dôchodkového stropu do Ústavy SR.