…u nás a ostatných desať rokov pribudlo na tej strane, ktorá, teda Sociálna poisťovňa platí, okolo 130 tisíc nových dôchodkov, to znamená, že aj s invalidnými, to znamená, že každý rok sa na tu stranu posúva zase približne 10 tisíc nových dôchodcov…

Podľa informácií dostupných na stránke Sociálnej posťovne bolo k 30. aprílu 2008 registrovaných 1 252 419 dôchodcov. Vyplatilo sa 913 726 starobných dôchodkov a 196 625 invalidných dôchodkov. K 30. aprílu 2018 evidovala Sociálna poisťovňa 1 391 309 dôchodcov. Vyplatených bolo 1 064 099 starobných a 235 183 invalidných dôchodkov, čo dokopy od roku 2008 predstavuje nárast o 188 931 vyplatených dôchodkov v týchto dvoch kategóriách. Celkový počet dôchodcov vzrástol od apríla 2008 o 138 890. V porovnaní s údajmi z 30. apríla 2017 (1 380 908 dôchodcov, pozn.) počet dôchodcov vzrástol o 10 401. Výrok Ivana Švejna napriek odchýlke hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Kedy pôjdeme do dôchodku?

V relácii RTVS sa stretli zástupcovia dvoch opozicných a dvoch koalicných strán s rozdielnym názorom na problematiku zakotvenia dôchodkového stropu do Ústavy SR.