…tá kvalita života naozaj je nízka, to tu mali kolegovia pravdu, ale dáta, naposledy som videl 2010-2015, došlo k zlepšeniu u nás..

Výrok odkazuje na kvalitu života na Slovensku. Jurzyca spomína štatistiku z rokov 2010-2015, ale Európsky prieskum kvality života, na ktorý pravdepodobne odkazuje, porovnáva kvalitu života pre roky 2011 a 2016. Z výsledkov tohto prieskumu z roku 2016 vyplýva,
že Slováci sa cítia viac šťastní a spokojní so životom ako v roku 2011.
V roku 2011 hodnotili svoje šťastie na stupnici od 1 do 10 na čísle 6,9
a v roku 2016 na čísle 7,1. Rovnako sa podľa obyvateľov Slovenska
zlepšila aj úroveň kvality verejných služieb, ktorú v roku 2011
hodnotili číslom 4,9 a v roku 2016 číslom 5,6. Naopak, v Českej
republike sa občania vyjadrili,
že v roku 2011 sa cítili šťastnejší a spokojnejší so životom (7,1
bodov) ako v roku 2016 (6,8 bodov). Maďarsko zaznamenalo len veľmi malý
nárast spokojnosti s kvalitou života a pocitom šťastia, zo 6,9 bodov (v
roku 2011) na 7 bodov (v roku 2016) a Poliaci vyjadrili väčšiu
spokojnosť so životom a jeho kvalitou v roku 2016 (7,5 bodov) ako v roku
2011 (7,3 bodov). Podľa meraní neziskovej organizácie The Social Progress Imperative, ktorá od roku 2012 skúma 50 ukazovateľov kvality života v 128 krajinách, sa Slovensko v roku 2017 umiestnilo na 30. mieste, pričom v porovnaní s rokom 2016 si polepšilo o jedno miesto. Česká republika sa umiestnila na 22. mieste, Poľsko na 32. mieste a Maďarsko na 37. mieste. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Kedy pôjdeme do dôchodku?

V relácii RTVS sa stretli zástupcovia dvoch opozicných a dvoch koalicných strán s rozdielnym názorom na problematiku zakotvenia dôchodkového stropu do Ústavy SR.