Po prvé sme dali sekundárnu kontrolu na všetky elektronické služby, pri ktorých sa vyžaduje zaručený elektronický podpis. To znamená, že osobne alebo telefonicky sme boli konfrontovaní s jednotlivými majiteľmi zaručeného elektronického podpisu, že či tu skutočne službu elektronickú využili, aby sme mali vlastne to sekundárne overenie totožnosti (…)

Výrok popisuje konanie ministerstva vnútra po tom, ako Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) 23. októbra 2017 vydal informáciu o zraniteľnosti zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov. Bezpečnostnú chybu odhalil tím výskumníkov zo špecializovaného pracoviska Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne ešte v januári 2017. Informácie o zraniteľnosti elektronického podpisu boli v médiách zverejnené už 17. októbra 2017. Po správe z NBÚ v októbri ministerstvo vnútra o probléme komunikovalo verejne na viacerých tlačových konferenciách. Prvá sa konala už 23. októbra 2017. Saková, vtedy štátna tajomníčka MV SR, na nej informovala, že rezort vnútra deaktivuje "službu vydávania certifikátu zaručeného elektronického podpisu v čipe na eID karte". Saková tiež oznámila, že certifikát zaručeného elektronického podpisu sa bude v najbližších dňoch upgradovať. Na tlačovke z 31. októbra 2017 Saková potvrdila, že ministerstvo vnútra začalo so spomínanou deaktiváciou a takisto začalo rozosielať všetkým držiteľom elektronických podpisov sms správy o tom,
že je k dispozícii nová verzia, ktorú si môžu ísť vybaviť. O tom, či ministerstvo vnútra oslovilo majiteľov zaručeného elektronického podpisu osobne alebo telefonicky, sa Saková na žiadnej tlačovej konferencii nevyjadrila. O tomto kroku nie sú teda dostupné žiadne informácie. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Výrok bol spomenutý v