Ak sa pozrieme napríklad na OECD, ktoré vlastne vydalo nejaký prieskum, tak dôveryhodnosť polície od roku 2007 do roku 2017 stúpla z 52% na 78%.

Prieskum uverejnilo OECD v publikácii Government at a Glance 2017. V nej sa uvádza, že lokálnej polícii v roku 2007 dôverovalo 48 % občanov, zatiaľ čo v roku 2016 sa dôvera zvýšila na 72 %. OECD svoje prieskumy zverejňuje v dvojročných intervaloch, údaje pre rok 2017 preto neexistujú. Keďže Saková nesprávne uviedla údaje prieskumu, hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Výrok bol spomenutý v