Dôveryhodnosť polície na Slovensku zisťovala dlhodobo vo svojich prieskumov organizácia OECD a takisto Eurobarometer. Svoje prieskumy OECD zverejňuje v dvojročných intervaloch. V roku 2012 podľa OECD lokálnej polícii dôverovalo 61 % občanov (.pdf, s. 4). V prieskume z roku 2014 dáta o dôvere v políciu chýbajú. Najnovšie prieskumy publikované v roku 2017 ukazujú, že dôveru v lokálnu políciu v roku 2016 malo 72 % respondentov (.pdf, s. 4).
Prieskum Eurobarometer dôveru slovenských občanov v políciu v rokoch 2012 a 2013 neskúmal. V roku 2014 dôverovalo polícii 40,79 % občanov, v roku 2015 dôvera stúpla 43,05 % a v máji 2016 na 46,79 %. Avšak v prieskume z novembra 2016 dôvera klesla na 45,78 %. V priebehu roka 2017 sa dôvera ešte viac znížila na 43,01 % a mierne stúpla v novembri 2017 na 43,10 %. 
Výsledky OECD teda ukazujú, že dôvera v políciu od roku 2012 stúpla. Podľa Eurobarometra ale došlo v novembri 2016 a v roku 2017 k poklesu dôvery a hoci sa v novembri 2017 dôvera opäť mierne zvýšila, nedosiahla hodnotu z predchádzajúcich meraní. Saková neuvádza, na ktorý prieskum sa vo svojom vyjadrení vzťahuje. Avšak keďže neuviedla výkyv dôvery v políciu zachytený Eurobarometrom, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Výrok bol spomenutý v