Ide o projekt (ktorý spomínal v obvineniach prokurátor Špirko, pozn.), ktorý sme riadne vysúťažili na základe zákona o verejnom obstarávaní. Tento projekt hovorí o upgrade existujúcej infraštruktúrnej dátovej komunikačnej siete na ministerstve vnútra (…)

Jedná sa o projekt dodávky sieťových komponentov a technológií na ministerstve vnútra, ktorého zmluva bola uzatvorená v marci 2010. Ministerstvo vnútra ako obstarávateľ projekt zadalo do verejného obstarávania. Zákazka spočívala v nákupe "sieťových technológií, komponentov, príslušenstva a software spolu s ich
montážou a inštaláciou, zabezpečením servisných opráv a údržby počas
platnej záručnej lehoty (...), zaškolenia technických
pracovníkov kupujúceho a zabezpečením pozáručného servisu po uplynutí
zákonom stanovenej záručnej lehoty počas trvania rámcovej dohody,
poradenstvo a konzultácie v oblasti budovania, správy a prevádzky
informačných systémov
". Opis projektu sa zhoduje s vyjadrením Sakovej. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v