… znižujeme aj verejný dlh a tým získavame ďalšie zdroje…

Výrok odkazuje na vývoj verejného dlhu Slovenska. Podľa kontextu výroku, bývalý premiér odkazoval na vývoj od roku 2014, kedy bol uvedený prvý sociálny balík. Od roku 2014 hrubý dlh (v porovnaní s HDP, odhliadnuc od absolutného vyjadrenia) pomaly klesá a ku dňu 23. apríla 2018 predstavuje hodnotu 50,9 % HDP. Vo výroku Fico charakterizuje priaznivý vývoj verejného dlhu ako výsledok vládnych opatrení, avšak podľa poslednej správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala vládu, že "Medziročne došlo k zhoršeniu udržateľnosti o 0,3 % HDP. Priaznivý ekonomický vývoj v roku 2017 vláda plne nevyužila na zlepšenie fiškálnej pozície". Od roku 2014 verejný dlh sa naozaj znížil, avšak je otázne, aká hodnota by bola doasihnutá bez opatrení vlády, nakoľko Rada očakáva, "Za predpokladu nezmenených politík (za 2016 a 2017, pozn.) by štrukturálny primárny prebytok
verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 0,4 % HDP, pričom na základe skutočného vývoja bol prebytok 0,2 % HDP, čo predstavuje zhoršenie o 0,2 p.b.."
. Výrok hodnotíme ako zavádzanie. 

Podľa poslednej správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií z apríla 2018 "Na udržanie dlhu verejnej správy pod hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného scenára) prijať v strednodobom horizonte dodatočné opatrenia vo výške približne 1,1 % HDP. Medziročne došlo k zhoršeniu udržateľnosti o 0,3 % HDP. Priaznivý ekonomický vývoj v roku 2017 vláda plne nevyužila na zlepšenie fiškálnej pozície. Upravené saldo rozpočtu sa medziročne zlepšilo o 0,2 % HDP, čo je o 0,2 % HDP menej ako očakával scenár nezmenených politík vychádzajúci z roka 2016. Z ostatných opatrení prispelo k medziročnému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti zavedenie dočasnej minimálnej sumy valorizácie dôchodkov. Základný scenár vývoja príjmov a výdavkov verejnej správy vychádzajúci z roka 2017 predpokladá, že bez ďalších opatrení vlády sa saldo rozpočtu do roku 2021 automaticky zlepší o 0,5 % HDP. K poklesu deficitu budú prispievať najmä úspory v úrokových nákladoch a vo výdavkoch v dôchodkovom systéme z dôvodu parametrických zmien uskutočnených v predchádzajúcich rokoch. Premietnutie týchto úspor v plnej miere do lepšieho salda rozpočtu je nevyhnutným predpokladom na nezhoršenie dlhodobej udržateľnosti v porovnaní s rokom 2017. Na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti je potrebné dosiahnuť štrukturálny prebytok v rozpätí 0,3 až 0,4 % HDP do roku 2021, čo by sa malo zohľadniť pri stanovení strednodobých rozpočtových cieľov."

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Strana Smer-SD mení stratégiu

Bývalý predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o novej stratégie svojej strany, pripravovanom sociálnom balícku a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.