…v mnohých krajinách európskych je povinná účasť vo voľbách. Či je to Belgicko, Grécko, Luxembursko.

Ak sa pozrieme na volebné systémy spomínaných štátov, zistíme, že v týchto troch krajinách EÚ je volebná účasť skutočne povinná. Výrok Juraja Blanára preto hodnotíme ako pravdivý.

V Belgicku sú voľby povinné už od roku 1892 pre mužov, resp. 1949 pre ženy a to aj napriek tomu, že sa o nej často vedú politické diskusie. Niektoré pravicové flámske strany ako kresťanskodemo­kratická CD&V by najradšej túto povinnosť zrušili, proti nim však stoja valónski politici alebo flámska ľavica. Belgičanom, ktorí sa bez ospravedlnenia nedostavia k voľbám - národným alebo tým do Európskeho parlamentu, hrozí pokuta od 25 až 50 eur. Ak sa k voľbám voliči nedostavia viackrát, pokuta môže narásť až do výšky 125 eur. Ak občan neodvolí štyrikrát v priebehu pätnástich rokov, môže mu byť uprené volebné právo až na desať rokov. Počas obdobia desiatich rokov navyše nemôže kariérne rásť na vyššie miesta v štátnej správe a nemôže byť nikde nominovaný (.pdf, s.4).

V Luxembursku je v zákone taktiež zakotvená povinná volebná účasť, avšak podľa štátnych záznamov boli posledné prípady registrovaných voličov, ktorí boli prenasledovaní a potrestaní v rokoch 1963 a 1964. Od toho času žiaden občan, ktorý sa volieb nezúčastnil nebol penalizovaný aj napriek tomu, že legislatíva hrozí občanom pokutou až do výšky 250 eur a ak sa opakovane nezúčastnia na voľbách, môže vzrásť až na 1000 eur. Aj napriek tomu sa volebná účasť v tejto krajine stále pohybuje v priemere na úrovni 95 %.
Hlasovanie v Grécku je podľa zákona rovnako ako v predošlých dvoch krajinách povinné, ale zriedka sa v praxi uplatňuje. Nevoličom tu síce nehrozí pokuta, môžu však čeliť problémom pri vydávaní pasu alebo pri vydávaní vodičského preukazu.

Výrok bol spomenutý v