…po prvé hovoríme o takmer 730 tisíc ľuďoch, ktorých sa dotýkajú vyššie príplatky za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu a počas štátnych sviatkov.

Podľa dôvodovej správy k novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce zo dňa 10. novembra 2017, ktorá zaviedla vyššie príplatky za prácu v noci, počas víkendu a štátnych sviatkov "celkový počet dotknutých zamestnancov niektorým z uvedených vplyvov možno kvalifikovane odhadnúť na cca 761,5 tis. osôb" (.doc, s. 10). Napriek nepresnosti, ktorá predstavuje odchýlku nie väčšiu ako 5%, výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Ako to uvádzala dôvodová správa "Odhad vychádza z údajov Eurostatu o podieloch zamestnancov pracujúcich zvyčajne a sporadicky v noci, v sobotu alebo v nedeľu v roku 2016 a zo štatistických zisťovaní vykonávaných v súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní, vydaným Vyhláškou Štatistického úradu č. 291/2014 Z. z. na roky 2015 až 2017 a Vyhláškou Štatistického úradu č. 250/2017 Z. z na roky 2018 až 2020." (.doc, s. 10-11)

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Fico o sociálnom balícku

Predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o prvom velkom sociálnom balícku súcasnej vlády a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.