…2% zo študentov, ktorí študujú v strednom odbornom školstve, sa zúčastňujú na duálnom vzdelávaní.

Systém duálneho vzdelávania funguje na základe prepojenia teórie a praxe. Študenti stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania pracujú popri štúdiu aj vo firme v oblasti ich zamerania. Do tohto vzdelávania je dnes zapojených vyše 2500 žiakov. Toto nízke číslo bolo kritizované najmä poslancami SaS. Celkový počet žiakov stredných odborných škôl na Slovensku v roku 2017 podľa štatistickej ročenky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky bol 129 642 žiakov. Počet žiakov v duálnom vzdelávaní predstavuje približne 1,9 % z celkového počtu žiakov stredných škôl. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Hlavným cieľom národného projektu duálneho vzdelávania je prehĺbenie vzťahu zamestnávateľ - stredná škola - žiak. Účasť zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania sa predpokladá na úrovni 1450 zamestnávateľov a 280 stredných odborných škôl. Dnes je do duálneho vzdelávania podľa webovej stránky systému duálneho vzdelávania zapojených celkovo 102 stredných odborných škôl a dokopy 77 učebných/študijných odborov. Cieľom tejto kombinovanej formy štúdia, ktorá už fungovala počas socializmu a funguje aj v západnej Európe, je nadobudnutie pracovných návykov u študentov a schopnosti hospodáriť s financiami. Duálne vzdelávanie si pochvaľujú ako študenti, tak aj stredné školy a v septembri 2017 začalo takto študovať 1370 prvákov.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Fico o sociálnom balícku

Predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o prvom velkom sociálnom balícku súcasnej vlády a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.