63% študentov, ktorí vychádzajú zo stredných škôl, študujú odbory, ktoré ani nevedia realizovať v praxi.

Nie sú verejne dostupné žiadne štatistiky, ktoré by tento výrok potvrdzovali alebo vyvracali, preto ho hodnotíme ako neoveriteľný. 

Centrum vedecko-technických informácií SR vydalo analytickú štúdiu, v ktorej sleduje uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce. Daná štúdia sa zameriava na nezamestnanosť absolventov učebných odborov, študijných odborov a absolventov gymnázií. Analýza sa však nezameriava na rozdiely medzi konkrétnymi odbormi a ich realizovateľnosť v praxi.  
Ďalšou štúdiou, ktorá sleduje uplatnenie absolventov je dokument s názvom "Súlad zručností absolventov stredných odborných škôl a požiadaviek trhu práce", ktorý bol vytvorený v rámci národného projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ v roku 2015. Bohužiaľ ani tento dokument sa nevenuje realizovateľnosti jednotlivých odborov v praxi.  

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Fico o sociálnom balícku

Predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o prvom velkom sociálnom balícku súcasnej vlády a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.