Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 19. septembra 2017 č. 227/2017 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 hovorí, že dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov, respektíve 62 rokov a 139 dní. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spravidla vždy do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka. V roku 2017 tento vek právne upravovalo opatrenie č. 269/2016 Z.z., ktoré navýšilo pôvodný dôchodkový vek o 76 dní, teda na 62 rokov a 76 dní.

Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 každoročne predlžuje o istý počet dní. Ten spravidla závisí od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR. Dané opatrenie zaviedla vláda Roberta Fica už v roku 2012. Ako uviedol Trend, ak by takéto vysoké tempo predlžovania odchodu do penzie pokračovalo aj v nasledujúcich rokoch, ľudia narodení v roku 1985 by museli navyše odpracovať ešte 4 roky a 4 mesiace. Ministerstvo práce uvádza, že presný počet dní, o ktoré sa bude predlžovať dôchodkový vek, nie je možné spoľahlivo predpovedať viac ako jeden rok dopredu, keďže predlžovanie dôchodkového veku je naviazané na strednú dĺžku života v referenčných obdobiach a referenčnom veku.

Zmena opäť nastala 1. januára 2018, kedy sa dôchodkový vek posunul o 63 dní. Odchod do penzie sa teda ustanovil na 62 rokov a 139 dní. Posun sa týka v podstate všetkých občanov, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

Výnimku však majú niektoré ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a tiež tzv. „kategoristi". Jedná sa napríklad o baníkoch, členov leteckých posádok, pracovníkoch chemických prevádzok a poberateľov výsluhových dôchodkov. 

Výnimkou sú však iba tie ženy, ktoré sa narodili v rozmedzí od 1. januára 1955 do 31. decembra 1961. Iba u tých platí určenie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Ženy narodené neskôr už pod takúto výnimku nespadajú.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Fico o sociálnom balícku

Predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o prvom velkom sociálnom balícku súcasnej vlády a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.