My sme tie sadzby dokonca v mnohých citlivých oblastiach znížili z ôsmich percent na šesť, napríklad na majetok, v niektorých oblastiach ešte nižšie.

V januári 2018 predložilo Ministerstvo financií SR návrh zákona o dani z poistenia do pripomienkového konania. Novela zákona hovorí o náhrade 8 % odvodu z neživotného poistenia. Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia by mala podliehať dani vo výške od 2 % do 8 %. V prípade poistenia škôd na majetku ministerstvo navrhuje daň z poistenia vo výške 6 %. Najnižšie 2 a 3 % sadzby navrhuje rezort financií v odvetviach životného poistenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že nová daň z poistenia zohľadňuje predovšetkým sociálne a ekonomické aspekty pri stanovovaní výšky jednotlivých sadzieb. V niektorých odvetviach neživotného poistenia by preto podľa Ministerstva financií SR mohlo dôjsť k poklesu súčasných cien poistiek, na ktoré sa dnes uplatňuje osem percentný odvod z neživotného poistenia.

K značnému zníženiu sadzby dôjde aj pri poistení úrazu a choroby a to na polovicu teda na úroveň 4 %. Možné zníženie Ministerstvo financií avizuje aj pri poistení škôd na majetku, ako to spomína aj Kažimír vo svojom výroku (napr. poistenie domu, bytu, atď.) a to o štvrtinu na 6 %. Rovnaké zníženie sadzieb, a to na 6 % sa týka aj poistenia exportného a poľnohospodárskeho úveru. Na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje 0 % sadzba dane, takže tohto segmentu, ktorý predstavuje takmer tretinu celého neživotného poistenia sa novoprijatá daň nedotkne. Celkovo sa znížené sadzby po novom budú uplatňovať na 60 % objemu neživotného poistenia.

„Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu.“ uviedlo Ministerstvo financií v návrhu tohto zákona, rovnako tak uvádza aj TASR

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Kažimír o ekonomickom raste

Minister financií SR Peter Kažimír (SMER-SD) bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o ekonomickej kondícii Slovenska. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.