Vo väčšine európskych krajín je takáto (poistná, pozn.) daň zavedená.

Tzv. daň z poistenia (Insurance Premium Tax) sa odvádza vo väčšine európskych krajín. Podľa The Association of British Insurers (ABI) je daň z poistenia zavedená v 26 z 32 skúmaných európskych krajín (.pdf). V mnohých štátoch sú sadzby odstupňované podľa jednotlivých typov poistenia, prípadne sú niektoré typy poistenia od dane oslobodené. Detailnému uplatňovaniu dane z poistenia sa venuje správa vydaná Insurance Europe (.pdf) za rok 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa Kažimíra daň z poistenia zaviedla väčšina členských štátov EÚ najmä preto, "že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty". Spoločnosť EY uvádza, že daň z poistenia zaviedli alebo zvýšili v posledných
rokoch mnohé krajiny na celom svete. Mimoriadne viditeľný je tento trend
v krajinách strednej a východnej Európy: "A
number of countries have introduced IPT in recent years. This trend has
been especially strong in Central and Eastern Europe (e.g., Bulgaria,
Hungary and Romania). In addition, several countries have increased
their IPT rates"
(.pdf, s. 2).

Na Slovensku je od januára 2017 zavedený 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia. Ministerstvo financií SR chce v apríli 2018 predložiť návrh zákona o dani z poistenia, ktorá by nahradila aktuálne platný odvod. V dôvodovej správe k návrhu zákona odôvodnilo ministerstvo plánovanú zmenu nasledovne: "Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu" (.rtf, s. 1).

Daň by mala mať charakter nepriamej dane a jej sadzba by mala byť pri väčšine typov neživotného poistenia 8 %-ná. Nižšiu, 2 až 3 %-nú sadzbu by malo mať životné poistenie.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Kažimír o ekonomickom raste

Minister financií SR Peter Kažimír (SMER-SD) bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o ekonomickej kondícii Slovenska. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.