…pri nesprávnom zaraďovaní detí z rómskych osád do špeciálnych základných škôl. Toto je obrovský problém, ktorý je tu celé roky. Dubovcova na to, ombudsmanka na to upozorňovala, prinášala aj riešenie, nezmenili ste nič,(…).

Verejná ochrankyňa práv, Jana Dubovcová, už v roku 2014 konštatovala, že súčasná prax v testovaní školskej spôsobilosti bola diskriminačná. Tento výrok teda hodnotíme ako pravdivý. 

Mimovládna organizácia Amnesty International vo svojej správe upozorňovala na problém nesprávneho zaraďovania rómskych detí do špeciálnych tried a škôl už v roku 2007. V roku 2015 na tento problém upozornil vtedajší splnomocnenec vlády pre rómske komunity, Peter Pollák, ktorý sa odvolal na zistenia Štátnej školskej inšpekcie, ktorá prešetrila situáciu v súkromnej špeciálnej škole v Rokycanoch a zistila, že tam deti boli zaradené neoprávnene. Ombudsmanka po prieskume, ktorý v roku 2013 realizovala jej kancelária upozornila, že používanie rovnakých testov pre všetky skupiny detí, teda rovnaké zaobchádzanie so všetkými skupinami detí môže znamenať diskrimináciu. V mimoriadnej správe (.pdf, s. 16) predloženej NR SR zahrnula niekoľko odporúčaní, ako napríklad legislatívnu úpravu zákazu priestorového, organizačného, fyzického a symbolického vylúčenia alebo oddelenia rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov. Vo svojom vystúpení na pôde NR SR v roku 2016 ombudsmanka uviedla, že jej mimoriadna správa z roku 2013 sa vtedy nedostala na prerokovanie do NR SR. a teda neboli prijaté ani žiadne opatrenia. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Nicholsonová a Kalinák v O5M12

V nedelu 21. januára boli hostami relácie O 5 minút 12 minister vnútra SR Robert Kalinák (SMER-SD) a podpredsedkyna NR SR Lucia DUuriš Nicholsonová (SaS). Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.