…ja som ju priniesla na pôdu parlamentu, asi štyrikrát som predkladala ten zákon o povinných škôlkach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, neprijali to ani raz. Ešte pán Čaplovič, zo Smeru-SD, keď bol minister školstva, hovoril o tom, že to určite urobí, neurobil to.

Návrh zákona o povinných škôlkach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia naozaj pochádza z dielne poslankyne Lucie Nicholsonovej z SaS. Tento návrh zákona bol do NR SR doručení celkovo trikrát, a to v roku 2013, 2014 a 2015. Tento návrh neprešiel ani raz, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Prvýkrát sa o novele zákona č. 245/ 2008 (tzv. školský zákon) hlasovalo 4. júna 2013. z celkového počtu 133 prítomných poslancov hlasovalo sa iba 28 z nich. 98 poslancov sa zdržalo a siedmi boli proti. 10.júna 2014 sa o rovnakej novele hlasovalo druhýkrát, avšak ani tento pokus vládna strana SMER nepodporila. Tvrdila, že daný návrh je priveľmi predčasný. Zo 129 prítomných poslancov hlasovalo za 38, proti hlasovali štyria poslanci a 87 sa zdržali. Novela zákona o zrušení nultých ročníkov či o povinnej dochádzke znevýhodnených detí zo sociálne slabších pomerov do materskej školy neprešiel v NR ani v roku 2015. 20. mája 2015 spomedzi 133 prítomných poslancov za hlasovalo 39, proti boli dvaja a zdržali sa 92 poslanci.

Dušan Čaplovič zastával post ministra školstva v rokoch 2013 a s časti aj v roku 2014, keďže začiatkom júla 2014 podal demisiu. Téme povinnej predškolskej dochádzky sa ešte ako podpredseda vlády SR venoval už v roku 2007. Čaplovič chcel, aby päťročné deti povinne navštevovali materské školy a to nie len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. O zavedení povinnej predškolskej dochádzky pre päťročné deti rokoval vtedy aj s ministerstvom školstva, Jánom Mikolajom, ktorý bol proti takémuto zámeru. K tejto téme sa Čaplovič vrátil aj v roku 2014 už ako minister školstva, avšak zmenu sa mu nepodarilo presadiť. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Nicholsonová a Kalinák v O5M12

V nedelu 21. januára boli hostami relácie O 5 minút 12 minister vnútra SR Robert Kalinák (SMER-SD) a podpredsedkyna NR SR Lucia DUuriš Nicholsonová (SaS). Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.