…posledný svetový index sociálneho progresu, kde Slovensko je na peknom 30. mieste, ako najlepšia krajina na život, tak sa dočítam zároveň, že v oblasti bezpečnosti sme dokonca na 18. celosvetovo (…).

Za rok 2017 dosiahlo Slovensko v indexe sociálneho progresu (Social Progress Index) výsledok 80,22 a zaradilo sa tým na 30. miesto spomedzi 128 štátov sveta. V oblasti bezpečnosti (Personal safety) sa Slovensko umiestnilo na 18. mieste so skóre 88,4. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Index sociálneho progresu meria kvalitu života v jednotlivých krajinách na základe troch kategórii: základné ľudské potreby (Basic Human Needs), základy blahobytu (Foundations of Wellbeing) a príležitosti (Opportunities). V každej kategórii sa hodnotí viacero oblastí, ktoré ovplyvňujú kvalitu života. Do konečného hodnotenia sú zahrnuté výsledky z 50-tich oblastí.

Z dlhodobého hľadiska sa kvalita života na Slovensku mierne zlepšuje. Zatiaľčo v roku 2015 dosiahlo Slovensko skóre 78,45 a umiestnilo sa na 25. mieste (.pdf, s.7), sa v roku 2016 skóre zvýšilo na 78,96. Napriek nárastu však Slovensko kleslo v rebríčku na 35. miesto (.pdf, s.136).

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Nicholsonová a Kalinák v O5M12

V nedelu 21. januára boli hostami relácie O 5 minút 12 minister vnútra SR Robert Kalinák (SMER-SD) a podpredsedkyna NR SR Lucia DUuriš Nicholsonová (SaS). Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.