…v Jarovniciach (…) aj keď nárast samozrejme v počtu Rómov v tejto osade, je obrovský, je to jedna z najväčších, 5 700 Rómov je tam.

Aktuálny údaj o počte Rómov v obci Jarovnice sa nám nepodarilo overiť.
Podľa prednostky obce, Janky Marcinčinovej, ani samotná obec
informáciami o počte Rómov nedisponuje. 

V súčasnosti má v Jarovniciach
trvalý pobyt 6 684 občanov, ich etnicita sa bližšie neuvádza. Počet
obyvateľov obce narastá. V roku 2017 sa v obci narodilo 205 detí a v roku
2016 197 detí. Ani v tomto prípade sa nevedú štatistiky o ich etnickej
príslušnosti. 

Staršie údaje uvádza Atlas rómskych komunít na Slovensku
2013 (.pdf). Rómovia tvoria podľa atlasu viac ako 80 % obyvateľov v Jarovniciach. Etnogeograf
Martin Šuvada v roku 2015 odhadoval, že v Jarovniciach žije až 85 %
obyvateľov rómskeho pôvodu. Pri súčasnom počte obyvateľov by sa 85 %-ný
podiel blížil k číslu 5 700. 

Kaliňák vyslovene hovorí obrovskom náraste počtu Rómov, čo nevieme z dostupných zdrojov potvrdiť ani vyvrátiť. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 

Zdroj: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 (mapa v plnom rozlíšení TU)

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Nicholsonová a Kalinák v O5M12

V nedelu 21. januára boli hostami relácie O 5 minút 12 minister vnútra SR Robert Kalinák (SMER-SD) a podpredsedkyna NR SR Lucia DUuriš Nicholsonová (SaS). Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.