Práce na integrovanej doprave si stanovilo zastupiteľstvo už v roku 2009, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Terminály integrovaného dopravného systému integrujú rôzne druhy osobnej
individuálnej a hromadnej dopravy a zároveň združujú vybavenosť pre
cestujúcich.

V treťom volebnom období KSK (2009- 2013) sa okrem iného rozhodlo o projekte integrovanej dopravy v KSK. V hodnotení predsedom VÚC sa spomína, že počas tohto obdobia kraj intenzívne pracoval na jeho budovaní pomocou budovania infraštruktúry.

V roku 2014 bolo schválené spolufinancovanie z programu IROP pre roky 2014 až 2020, v súčasnosti ešte projekt nie je dokončený.

Výrok bol spomenutý v