K 30. septembru 2015 bolo v PSK nezamestnaných 16, 3 %, teraz, o dva roky neskôr, 10, 3 %, 6 % dole…

Výrok Petra Chudíka považujeme za pravdivý, pretože údaje súhlasia s tými, ktoré zverejnilo na svojej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny zverejňuje na svojej stránke každý mesiac údaje o nezamestnanosti podľa územného členenia. Na štatistikách zverejnených v septembri 2015 (.zip) a septembri 2017 (.zip) vidíme, že miera nezamestnanosti v PSK klesla o takmer 6 percentuálnych bodov.

Výrok bol spomenutý v