Zlý stav cesty medzi obcami Kokava nad Rimavicou a Sihla, resp. Lom nad Rimavicou je dlhoročný problém regiónu. Nepodarilo sa nám však zistiť, či sú dôvodom absencie kompletnej rekonštrukcie tejto cesty predpokladané vysoké náklady. Z tohto dôvodu hodnotíme výrok Jána Luntera ako neoveriteľný. 

Cesta, ktorú Lunter spomína vo svojom výroku, je komunikácia tretej triedy III/2724 (podľa starého číslovania III/526 12) medzi obcami Kokava nad Rimavicou (okres Poltár) a Lom nad Rimavicou (niektoré zdroje uvádzajú aj obec Sihla - obe v okrese Brezno), ktoré sa nachádzajú v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Táto cesta je podľa agentúrnej správy TASR z mája 2016 už roky v dezolátnom stave. Podľa tejto správy zaslali v uplynulom roku (2016) starostovia obcí okresu Poltár na BBSK a Regionálnu správu ciest BBSK petíciu za urýchlenú opravu 18 km dlhého úseku tejto cesty. Tá ani v minulom roku nebola zaradená do zoznamu opráv ciest na príslušný rok. Hovorkyňa BBSK Michaela Piliarová však uviedla, že sa naďalej pripravuje zoznam rekonštrukcií ciest II. a III. triedy v BBSK z prebytku z krajského rozpočtu BBSK za rok 2015, ktorý činil zhruba 6,8 milióna eur. Dodala však, že "v predbežnom zozname, ktorý navrhovali samotní poslanci za jednotlivé okresy, sa ... uvedená cesta tiež nenachádza. Rokovania o zaradení ciest do zoznamu medzi poslancami BBSK však ešte prebiehajú." 
Hoci podľa spomínaného článku sa obyvatelia regiónu a miestne samosprávy zasadzujú za rozsiahlu opravy uvedenej cesty už niekoľko rokov, doposiaľ došlo len k jej čiastočnej rekonštrukcii. Takou bola napríklad sanácia zosuvu na tejto ceste, ktorú realizoval BBSK na základe zmluvy z novembra 2012. (.pdf) Z dostupných zdrojov sme však nezistili, čo je dôvodom pokračujúceho odkladu rozsiahlejšej opravy spomínanej cestnej komunikácie.

Výrok bol spomenutý v