…ŽSK si udržal nemocnice.

Sagan v tomto výroku oceňuje, že nemocnice v Žilinskom kraji neboli v poslednom volebnom období sprivatizované. V súčasnosti je v Žilinskom kraji 7 nemocníc v správe žúp alebo ministerstva. Tri sú v správe Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR, štyri v správe župy. Tento stav sa nemenil od roku 2013, teda od nástupu súčasného vedenia. Počet nemocníc v správe župy neubudol. V rámci rozpočtových kapitol župy bolo nemocníc stále štyri (Dolný Kubín, Čadca, Trstená, Litpovský Mikuláš), teda vlastníctvo sa za posledné štyri roky nezmenilo (.pdf, s 104-112). Tieto údaje potvrdzujú Saganove slová, a teda výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v