Slovenská správa ciest (SSC) je rozpočtovou organizáciou ministerstva dopravy, ktorá bola zriadená v roku 1996. Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, v súčasnosti je to Roman Žembera. Z výroku nie je jasné, koho Martvoň myslí, keď spomína predsedníctvo SSC. Žembera sa dostal do funkcie v roku 2007, s prestávkou v období 2010-2012 je riaditeľom dodnes. Na základe zistených informácií musíme výrok hodnotiť ako neoveriteľný.

Predsedníctva štátnych podnikov sú väčšinou obsadení ľuďmi blízkymi k vláde. Ešte v marci 2016 informoval Denník N, že v prípade Slovenskej správy ciest mala SMER-SD svojich ľudí.

Slovenská správa ciest je rozpočtovou organizáciou zriadenou ministerstvom dopravy. Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Generálnym riaditeľom SSC je od roku 2012 Ing. Roman Žembera. Žembera sa prvýkrát dostal do funkcie generálneho riaditeľa SSC v roku 2007, po zmene vlády v roku 2012 ho vtedajší minister dopravy Ján Počiatek opäť vymenoval do funkcie, ktorú zastáva doteraz.

Výrok bol spomenutý v