Žilinský samosprávny kraj podporuje športové aktivity v kraji, potvrdzuje to napríklad rozpočet na obdobie 2016 a 2017 pre Odbor školstva a športu, v rámci ktorej majú ísť financie pre
Župnú kalokagatiu, či na Majstrovstvá SŠ v zjazdovom lyžovaní (.pdf, s. 86; .pdf, s. 90). Je pravda, že v rozpočtoch nie je zmienka o dobrovoľných hasičoch, ani o podpore konkrétneho športového klubu, ale o podpore dobrovoľného hasičstva v kraji svedčí niekoľko mediálnych informácií. V roku 2015 dostali rôzne dobrovoľné hasičské zbory hasičské vozidlá od ministerstva vnútra, počas týchto slávností predseda Blanár hovoril aj o publikácii, ktorú pripravila župa a má sa venovať histórii dobrovoľného hasičstva v kraji. Župa v roku 2017 pripravila aj súťaž pre dobrovoľných hasičov, Hasičský župný pohár. Tieto fakty potvrdzujú, že istá podpora športu a dobrovoľných hasičov v Žilinskom kraji je, a preto hodnotíme výrok ako nepravdivý. 

Výrok bol spomenutý v