Výrok Jána Grešša označujeme za pravdivý, pretože zákon naozaj hovorí aj o tejto možnosti samosprávnych krajov.

Podľa § 4 Zákona č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)  s názvom Pôsobnosť samosprávneho kraja platí že "(samosprávny kraj) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,".

Výrok bol spomenutý v