Kraj každoročne zvyšuje investície do opravy ciest 2. a 3. triedy (…) najviac historicky je to v TSK tento rok – 5 miliónov…

Trenčiansky samosprávny
kraj počas pôsobenia predsedu Jaroslava Bašky každým rokom zvyšoval investície
do opravy ciest 2. a 3. triedy. Suma sa tento rok pohybuje na úrovni 5
miliónov eur. TSK ponúka informácie o investíciach na takéto účely od roku 2007.
Vyčlenených 5 miliónov v roku 2017 je skutočne najvyššou sumou odvtedy, pritom nie je pravda, že by sa investície do opráv zvyšovali každým rokom od 2007. Nie sú dostupné údaje ani na roky 2012 a 2013 a tak z dôvodu príliš veľa chýbajúcich informácii hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Počas
pôsobenia Jaroslava Bašky Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne investoval do
opravy ciest 2. a 3. triedy. Pre rok 2014 bolo na opravu ciest vyčlenených
1 338 430 eur (.pdf,
s.1), pre rok 2015 to už bolo 3 000 000 eur (.pdf,
s.1). Investície sa každým rokom zvyšovali, v roku 2016 kraj vyčlenil 3
560 000 eur (.pdf,
s.2). Tento rok bolo podľa plánu na opravu ciest 2. a 3. triedy
vyčlenených 3 999 989 eur (.pdf,
s.3), nejde však o konečnú sumu. Ďalší milión kraj tento rok investuje
do veľkoplošnej opravy ciest 2. a 3. triedy. Celková suma sa preto
pohybuje na úrovni päť miliónov eur. Peniaze majú poslúžiť
na opravu 34 úsekov ciest s celkovou dĺžkou 38 kilometrov. 

Pre
porovnanie výšky investícií do opravy ciest počas pôsobenia iných predsedov Trenčianskeho
samosprávneho kraja sú na oficiálnych stránkach
dostupné údaje od roku 2007 do roku 2011 a vyššie spomenuté údaje od roku
2014 až 2017. Informácie o zvyšných rokoch ani o výške finančných
prostriedkov vyhradených na opravu ciest v daných rokoch nie sú dostupné. 

Zatiaľ
čo počas pôsobenia Jaroslava Bašky v úrade predsedu samosprávneho kraja
stúpala výška investícií lineárne, v predchádzajúcich obdobiach boli
investície rôzne. Keďže nie sú dostupné informácie z iných rokov, nie je
možné povedať, čo bola historicky najvyššia investícia do opráv ciest 2. a 3.
triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Výrok bol spomenutý v