V roku 2015 vypovedali všetky naše nemocnice súkromnej poisťovni zmluvy….

Trenčiansky kraj zriaďuje tri krajské nemocnice, pričom všetky v roku 2015 vypovedali zmluvu poisťovni Dôvera. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom
v Bojniciach, NsP Myjava a NsP Považská Bystrica sú zriadené ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Všetky tri 1. júla 2015 vypovedali zmluvu poisťovni Dôvera, údajne z dôvodu finančných ťažkostí.

Poisťovňa tento krok kritizovala a považovala ho za politické divadlo, nakoľko miesto pokusu sa dohodnúť nemocnice zvolili rovno výpovede.

Výrok bol spomenutý v