…súkromní prevádzkovatelia nemocníc porušili oddelenia, zrušili lôžka…

V poslednom volebnom období vstúpila do vedenia nemocníc v Bánovciach nad Bebravou a v Handlovej súkormná spoločnosť AGEL. Po zmene majiteľa v nemocnici vHandlovej skutočne došlo k zrušeniu oddelení a k transformácii štruktúry oddelení. O nemocnici v Bánovciach nad Bebravou nie sú dostupné podobné informácie, je ale pravdou, že lôžkový fond nemocnice na danú spádovú oblasť zaostáva za slovenským priemerom. K zrušeniu oddelení došlo aj v nemocnicach ktoré sú spravované ako neziskové organizácie. Nedá sa tak jednoznačne tvrdiť, že k týmto opatreniam pristupovali len súkromní investori a preto hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádza päť nemocníc, ktoré nepatria do priamej pôsobnosti štátu či kraja: nemocnica s poliklinikou Partizánske, nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, Nemocnica s poliklinikou Ilava, Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. a Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.

"Vo vlastníctve obchodných spoločností sú 2 nemocnice: Nemocnica Bánovce, s. r. o., Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o. Neziskovými organizáciami sú nasledovné nemocnice: NsP Ilava, n. o., NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. a Nemocnica na okraji mesta Partizánske, n. o." (Analýza TSK).

Z analýzy Trenčianskeho samosprávneho vyplýva, že nedostatok lôžok pre pacientov je veľkým problémom. Najväčší nedostatok je v odboroch intenzívna medicína a anestézia, "tento stav bol spôsobený v dôsledku rôznych „racionalizačných opatrení“ po transformácií nemocníc na neziskové organizácie a po prechode nemocníc do vlastníctva súkromných investorov, ktorí postupne redukovali ekonomicky neefektívne činnosti a oddelenia. V dôsledku týchto opatrení už takmer polovica nemocníc v Trenčianskom kraji nemá charakter všeobecnej nemocnice. Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach je na úrovni dvoch, resp. troch oddelení: Oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia pre dlhodobo chorých," píše sa ďalej v analýze.
Analýza upozorňuje aj na to, že štyri z piatich neštátnych nemocníc majú zredukovaný počet lôžkových oddelení, ale nešpecifikuje dôvody, prečo k tomu došlo.
Nemocnicu v Bánovciach nad Bebravou vlastní od augusta 2016 spoločnosť AGEL. Nemocnica disponuje so 118 lôžkami akútnej, a 50 lôžkami klinickej starostlivosti na približne 38 tisíc ľudí. Pomer 3,1 akútnych lôžok na 1000 obyvateľov je za celoslovenským priemerom 4,9.
V novembri 2016 zrušili interné oddelenie v nemocnici v Iľave, oddelenie chceli pretransformovať na oddelenie dlhodobo chorých. Riaditeľ nemocnice sa k opatreniam vyjadroval takto: "Nemocnica sa bude špecializovať na následnú zdravotnú starostlivosť, na jednodňovú zdravotnú starostlivosť, špeciálnu ambulantnú starostlivosť a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. (...) Momentálne rozširujeme jednu jednotku o zariadenie hospicu s 13 lôžkami, jeho uvedenie do prevádzky predpokladáme začiatkom roku 2017. V ilavskej nemocnici tak bude z lôžkových oddelení oddelenie dlhodobo chorých a hospic a štyri druhy jednodňovej zdravotnej starostlivosti – chirurgia, ortopédia, gynekológia, úrazová chirurgia a širšie spektrum špeciálnych ambulancií a spoločných vyšetrovacích zložiek, ako sú röntgeny, patológia, rehabilitácia, centrálna sterilizácia a podobne." Nemocnica je od roku 2003 neziskovou organizáciou s lôžkovým fondom 147 lôžok na približne 30 tisíc ľudí (4,9 na 1000 obyvateľov).
Nemocnica v Partizánskom sa stala členom siete nemocníc Svet zdravia ako nezávislá organizácia ešte v roku 2011, v roku 2014 sa transformovala na neziskovku s názvom Nemocnica na kraji mesta, ktorej zakladateľom je Svet zdravia a.s. V júli 2011 prebehla reorganizácia oddelení na nemocniciach kvôli rozhodnutiu Všeobecnej zdravotnej poisťovne o nezazmluvnení niektrých nemocníc či oddelení. Malo sa to týkať aj nemocnice v Partizánskom
V nemocnici v Handlovej zrušili interné oddelenie od januára 2016, zdôvodňovali to nedostatkom lekárskeho personálu. Interné oddelenie bolo pretransformované na oddelenie dlhodobo chorých. V nemocnici bolo zastavené aj fungovanie kardiologického oddelenia. Nemocnicu v Handlovej prevzala firma AGEL v auguste 2016. Manažérsky ju pritom riadila už od novembra 2015.

Výrok bol spomenutý v