…ono doteraz boli tie pohotovostné ambulancie na 95 bodoch, teraz budú v okresných, 79 okresných mestách, doteraz to v podstate bolo nepretržite v noci, teraz to bude len do 23 hodiny…

V pripravovanej Novele zákona
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti sa bude zavádzať
systém ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý nahradí doterajší systém
lekárskej služby prvej pomoci. Výrazne sa skrátia ordinačné hodiny aj sa
zmenší množstvo pohotovostných ambulancií. Výrok Mareka Krajčího hodnotíme
ako pravdivý.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pripravuje Novelu
zákona
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Meniť sa bude systém ambulantnej
pohotovostnej služby. Má slúžiť
pacientom pri náhlej zmene zdravotného stavu, keď nie je bezprostredne ohrozený
život. Ministerstvo v novele stanoví
pevnú sieť ambulantnej pohotovostnej služby, v rámci ktorej budú lekári
slúžiť počas pracovných dní od 16:00 – 23:00 a počas dní pracovného pokoja
od 7:00 do 23:00. Sieť bude tvorená ambulanciami v 79 okresných mestách. 

Sieť ambulantnej pohotovostnej služby nahradí systém lekárskej služby
prvej pomoci. Lekárska služba prvej pomoci bola podľa Zákona
č. 576/2004 doteraz vykonávaná podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom,
ktorý zverejnil miesta i čas vykonávania tejto služby (.pdf,
s.11). Ordinačné hodiny tak boli najčastejšie stanovené od 16:00 – 7:00 nasledujúceho dňa a počas
dní pracovného pokoja nepretržite. Počet prevádzok,
ktoré poskytovali lekársku službu prvej pomoci bol ešte v tomto roku 96. So
zmenami, ktoré by mali platiť od 1. januára 2018 sa tento počet zredukuje. Dosiaľ však návrh zákona prešiel len prvým čítaním, pričom do 10. októbra 2017 majú výbory stanovený čas na prerokovanie návrhu. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Drucker a Krajcí v O5M12

V nedelu 18. septembra boli hostami relácie O 5 minút 12 minister zdravotníctva Tomáš Drucker a poslanec NR SR a clen Výboru pre zdravotníctvo Marek Krajcí (OLaNO). Hlavnou témou diskusie bolo zdravotníctvo. Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.