A výhoda je aj v tom, že komisárkou pre túto oblasť je predstaviteľka Českej republiky, hoci nezastupuje Českú republiku v komisii, ona zastupuje Európsku komisiu (…).

Robert Fico mal pravdepodobne na mysli Věru Jourovú, ktorá je v rámci Európskej komisie komisárkou pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a ochranu práv žien a mužov. Keďže za túto agendu zodpovedá v rámci pôsobnosti celej Európskej únie (EÚ) a Česko v rámci jej pôsobnosti nie je (resp. nemalo by byť) nijak zvýhodnené, hodnotíme uvedený výrok ako pravdivý. 

Európska komisia je podľa svojej oficiálnej webstránky "výkonný orgán Európskej únie a presadzuje jej všeobecné záujmy." Tento orgán sa ďalej člení na útvary, ktoré vypracúvajú a zodpovedajú za tvorbu politiky v určitých oblastiach. Každý útvar vedie komisár, ktorých je 28, rovnako ako členských štátov EÚ. Každý členský štát EÚ tak má v Komisii zastúpenie v podobe jedného komisára. Nejde však o zastúpenie v pravom slova zmysle, t.j. reprezentáciu danej krajiny v Komisii, ale o nomináciu jedného člena Komisie z každého členského štátu. Věra Jourová s vyššie uvedenou agendou komisárky pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a práv žien a mužov bola takto nominovaná Českou republikou.
Jourová je členkou hnutia ANO 2011, ktoré v Česku vyhralo voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014. Pred členstvom v uvedenom hnutí bola Jourová členkou Českej strany sociálno-demokratickej (ČSSD) a Európskej demokratickej strany a do funkcie eurokomisárky bola nominovaná z postu ministerky pre miestny rozvoj, pričom túto funkciu zastávala od januára 2014. 

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Fico v TA3

Premiér Robert Fico v relácii TA3 diskutoval sám, vyjadril sa k hospodárskym výsledkom Slovenska, budúcnosti v jadre EÚ ci ku koalicnej kríze.