V Bratislave sa o novej autobusovej stanici hovorí už desať rokov. V Banskej Bystrici v priebehu dvoch rokov postavil súkromný investor nový moderný terminál, ktorý sa má na jeseň otvárať.

Výrok je z Uhlerovho videa z júna 2017. O prestavbe autobusovej stanice v hlavnom meste sa skutočne hovorí už od roku 2007, teda 10 rokov. V danom roku mesto Bratislava oznámilo obyvateľom zámer Twin city a.s. na dostavbu územia autobusovej stanice. Od rozhodnutia o výstavbe (.pdf) novej autobusovej stanice v Banskej Bystrici však už uplynuli 4 roky, aj keď Radničné noviny mesta Banská Bystrica píšu, že verejnosť bola o stavbe informovaná v januári 2015. Nová stanica síce bola postavená za dva roky, no "rozprávalo" sa o nej pomerne dlhší čas. Preto uvedené porovnanie Uhlera hodnotíme ako zavádzajúce.

Radničné noviny (.pdf) mesta Banská Bystrica informujú, že právoplatné územné rozhodnutie na stavbu tzv. Terminal Shopping Center Banská Bystrica bolo vydané 27. marca 2013 pre firmu Jahn Development & Consulting s.r.o. Následne v roku 2014 danú stavbu s rozhodnutím kúpila spoločnosť PRIMUM s.r.o. Radničné noviny však ďalej informujú, že obyvateľom oznámilo vedenie mesta informáciu o plánovanej novej autobusovej stanici až v januári 2015, čo bolo skutočne pred približne 2 rokmi.

Výrok bol spomenutý v