Milan Roman zo Skalice, terajší 1. podpredseda SDKÚ – DS je konečnou adresou pre 175 tisíc EUR, ktoré prostredníctvom občianskych združení “ZÁHORÍ.SK” a “ZA LEPŠIE SKALICKO” nenápadne prúdia do mesačníkov “ZÁHORÍ” a “PROZÁHORÍ”.

Výrok Jozefa Uhlera je z jeho blogu z júna 2017. Register občianskych združení eviduje OZ Záhorí.sk. Občianske združenie Za lepšie Skalicko momentálne nie je v registri evidované, samotný mesačník ProZáhorí (.pdf,s. 1) však uvádza, že toto OZ bolo predchodcom dnešného OZ Záhorí.sk. Priamo v mesačníku Záhorí je Milan Roman uvedený ako predseda OZ Záhorí.sk. Milan Roman je v súčasnosti 1. podpredsedom SDKÚ-DS, kde pôsobil súčasný predseda BSK, Pavol Frešo ako predseda do roku 2016. Uhler má sumou 175 tisíc eur na mysli kontrakt medzi BSK a uvedenými združeniami v obdobiach 2011-2014, 2015-2016 a aj najnovšiu objednávku BSK pre OZ Záhorí.sk. Tak to totiž uvádza vo svojom ďalšom výroku, ktorý Demagog.SK vyhodnotil ako pravdivý. Hoci sa Uhler vyjadruje o "konečnom adresátovi" ako o Romanovi, môžeme potvrdiť len toľko, že financie idú združeniu ako takému. No výrok i tak hodnotíme ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v