Najnovší údaj o priemernej mzde zamestnanca v PSK je podľa verejne dostupných informácii vedený za rok 2016, pričom hodnota mzdy dosiahla 798 eur. Keďže novšie údaje, ako za rok 2016 nie sú o PSK známe, máme za to, že Andrej Gmitter chcel aj o celoslovenskej priemernej mzde uviesť údaj za rok 2016. V roku 2016 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 912 eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Výrok Andreja Gmittera sme zaznamenali 10. júla 2017. Do úvahy preto budeme brať predovšetkým tie údaje, ktoré boli zverejnené k začiatku júla 2017.

Čo sa týka priemernej mzdy, SITA uvádza, že v štvrtom kvartáli roku (2016) bola najnižšia práve v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), pričom dosiahla hodnotu 798 eur. "V roku 2016 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 912 eur," uvádza SITA. Správu o mzde za rok 2016 prebral aj denník SME, portál finance.sk, aj minimalnamzda.sk.
Štatistický úrad SR udáva na svojom internetovom sídle najnovší údaj o priemernej mzde zamestnanca v SR k prvému kvartálu roku 2017. Úrad udáva hodnotu 897 eur.
Pre úplnosť dodávame, že k novšiemu údaju, ako za rok 2016 o priemernej mzde v  PSK sa nám nepodarilo dostať,respektíve z verejne dostupných zdrojov nie je známa.

Výrok bol spomenutý v