V PSK je najvyššia nezamestnanosť v rámci Slovenska, zhruba 57.000 nezamestnaných a naopak, najnižšie mzdy.

Najvyššia nezamestnanosť v rámci samosprávnych krajov v SR je, tak ako tvrdí Andrej Gmitter, práve v tom Prešovskom. Podľa ústredia práce je uchádzačov o zamestnanie v PSK takmer 53 tisíc. SITA uvádza PSK ako kraj s najnižšou priemernou mzdou. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Výrok Andreja Gmittera sme zaznamenali 10. júla 2017. Do úvahy preto budeme brať predovšetkým tie údaje, ktoré boli zverejnené k začiatku júla 2017.
Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  je nezamestnanosť v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) 11,31 %. V rámci samosprávnych krajov je na tom najlepšie Trnavský (3,11 %), nasleduje Bratislavský (3,60 %), Trenčiansky (4,09 %), Nitriansky (4,99 %), Žilinský (5,43 %), Banskobystrický (10,07 %), Košický (11,08 %) a ako posledný sa umiestnil práve Prešovský kraj. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie predstavuje 52 995 ľudí. Údaje sú vedené za jún 2017. 

Čo sa týka priemernej mzdy, SITA uvádza, že v štvrtom kvartáli roku (2016) bola najnižšia práve v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom dosiahla hodnotu 798 eur. "Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo štvrtom kvartáli roka 2016 medziročne vzrástla o 3,6 % na 990 eur," uvádza sa. Vyššia priemerná mzda, ako v celkovom priemere hospodárstva SR, bola v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde dosiahla hodnotu 1235 eur. 

Výrok bol spomenutý v