…predtým napríklad skúmali povedzme sudcovia aj to, že hajlovanie je správne vtedy, keď máte vztýčenú ruku pod 75 stupňami…

Nájdené rozsudky v súvislosti s trestnými činmi podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu ľudských práv neobsahujú konštatovania súdov o stupňoch zdvihnutia pravej ruky, podľa ktorých by súdy posudzovali daný čin. Keďže nevieme overiť, či sudcovia pri svojom rozhodovaní skúmali aj takéto skutočnosti, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Fašistický pozdrav, zdvihnutá pravica adoptovaný v 20. storočí prívržencami tejto ideológie, prevzatý od Rimanov je trestný vo viacerých európskych krajinách. V slovenskom trestnom práve možno hajlovanie podradiť pod skutkovú podstatu trestného činu podpory a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd – v znení pred ostatnou novelou ministerky Žitňanskej. § 422 zákona č. 300/2005 Z. z. stanovovalo: 
"(1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých."
Čo sa však týka posudzovania hajlovania orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi verejne známym je prípad Mariana Kotlebu, ktorý bol pre hajlovanie v roku 2009 trestne stíhaný. Prokuratúra však trestné stíhanie zastavila, pričom argumentovala aj tým, že "Kotleba pri pozdrave nezdvihol pravú ruku do výšky pleca a nespojil dva prsty na úroveň oka."


Výrok bol spomenutý v

Iné, Branislav Dobšinský

Bugár a Krajniak

V relácii Sobotné dialógy sa 3. júna 2017 stretli Milan Krajniak a Béla Bugár, pricom hlavnou témou ich diskusie bolo potvrdenie zrušenia takzvaných Meciarových amnestií Ústavným súdom SR a tiež stále živá téma extrémizmu na Slovensku.